Tag:

dofter

Tillsätter doft till vattenbaserade produkter innebär en grundläggande förståelse för råvarornas natur och deras kemiska plats i doftformulering.

Det är en unik form av alkemi som kan verka lite magisk och svårfångad, men som faktiskt inte är något mysterium alls för våra mästare parfymörer på Alpha Aromatics.

Vatten är icke-invasivt och mycket skonsammare och lättare för huden än andra ämnen.

Oljemolekyler är icke-reaktiva eftersom de inte innehåller någon laddning och de bildas av långa kedjor av väte och kolatomer som är kopplade till varandra.

I de vattenbaserade parfymerna blandas eteriska oljor med destillerat vatten för att skapa en naturlig, mjuk och oväntat långvarig doft.

Vattenbaserad parfymprodukt

Vatten är ett naturligt lösningsmedel som gör många ämnen flytande, men tyvärr löser sig inte alla råvaror i vatten, inklusive doftoljor, som är nyckelingredienser som finns i många personliga hygienprodukter som innehåller vatten.

Alkohol är det vanligaste lösningsmedlet som används för att bryta ner doftoljor, särskilt denaturerad alkohol (SD-alkohol), som används för att göra billigare, urvattnade doftämnen som: eau de cologne och eau de toilette.

Cetylalkohol, natriumlauret, sulfat och polysorbat används också för att lösa upp doftoljor i vatten för användning i krämer, lotioner, schampon, balsam och kroppstvättar.

Dofter vattenbaserade lotioner

Alkohol är ett föredraget val som lösningsmedel på grund av dess specifika sammansättning av polära molekyler, som definieras som att de har en ojämn fördelning av elektrondensitet eller mer enkelt uttryckt, de har både positiva och negativa aspekter.

På grund av det faktum att alkohol är mindre polär än vatten, avdunstar den snabbare och kokar vid lägre temperatur.

Känd som etanol eller etylalkohol, används den för att blanda eteriska oljor i vatten på ett sådant sätt att de blir en homogen substans som aldrig kan separeras igen.

Hur fungerar lösningsmedel i doftämnen?

Lösningsmedel är i allmänhet flytande till formen och deras syfte är att lösa upp, suspendera eller extrahera andra råvaror utan att kemiskt förändra vare sig lösningsmedlet eller det andra ämnet.

Processen inträffar när partiklarna i både lösningsmedlet och ämnet som ska lösas (löst ämne) blir tillräckligt kraftfulla för att övervinna sin affinitet för varandra.

Avdunstning sker när vattenmolekylerna skiftar tillräckligt snabbt för att fly från lösningen och ut i luften.

Hur solubiliseringsmedel fungerar i vattenbaserade produkter

Solubiliseringsmedel är ytaktiva ämnen, en kategori av molekyler som kommer att förklaras mer ingående nedan.

De är också unika lösningsmedel eftersom de är helt vattenlösliga och samtidigt har lite oljelöslighet också.

De löser upp och dispergerar en eterisk olja enhetligt i en vattenbaserad produkt och andra relaterade medier, som örtinfusioner. De hjälper också till att göra lösliga ingredienser som inte är det.

En solubiliserad molekyl innehåller partiklar som är så små att den resulterande lösningen är antingen genomskinlig eller genomskinlig.

Dessa är viktiga inneslutningar i fina parfymer eftersom utan dem kan ett lager olja simma ovanpå formeln.

Detta påverkar inte bara den färdiga produktens estetik, det kan också orsaka funktions- och säkerhetsproblem.

Om en formulering är solubiliserad är koncentrationen av eteriska oljor och konserveringsmedel alltid enhetlig från den allra första till den sista droppen av parfymen.

Santal Diffuser Oil Air-Scent

Principen om lika upplöser lika

Huruvida ett visst ämne kommer att lösas upp i ett annat bestäms av de kemiska egenskaper de delar.

Polära föreningar, som löser sig i vatten, kan bara förvandlas till andra polära föreningar, och opolära amalgamer kan bara bryta ner till andra av deras liknande.

De kan inte gå över, och det måste finnas minst en egenskap de har gemensam för att löslighet ska uppstå.

Detta är den främsta anledningen till att salt löser sig i vatten, men inte i olja.

Alpha Aromatic Metazene Doft Neutralizer

Tensider eller ytaktiva ämnen

Även känd som ytaktiva molekyler, ytaktiva ämnen är de mest mångsidiga skapelser som finns i den kemiska industrin.

De är en familj av molekyler som har ett brett användningsområde från produkter för personlig vård, såsom schampon, till hårda industriella material som används i borrslam och läkemedel.

Det finns två typer av ytaktiva ämnen; nämligen joniska och nonjoniska.

Den största skillnaden mellan de två gäller det faktum att joniska varianter är formulerade med katjoner och anjoner (de är positivt laddade) medan nonjoniska ytaktiva ämnen saknar dessa två komponenter och är negativt laddade.

Det specifika innehållet i var och en av dessa molekyler inkluderar alltid en hydrofil (vattenbaserad) och en fettkomponent (lipid).

Detta översätts fysiskt till det faktum att de sträcker sig över klyftan mellan olja i vatten och fäster sig vid antingen vattnet eller fettingredienserna.

När de tillsätts till en vätska minskar ytaktiva ämnen ytspänningen och ökar därmed spridningen och vätningen.

Emulgeringsmedel och vattenlösliga emulsioner

Emulgeringsmedel är kemiska medel som hjälper till att stabilisera dofter genom att blanda två ingredienser som anses vara oförenliga och att bilda fysiska barriärer mellan dem som förhindrar konsolidering.

De attraheras av både polära och opolära föreningar och hjälper till att lösa upp eteriska oljor som ofta finns i många krämiga texturerade produkter som schampon, vilket gör det onödigt att skaka upp flaskan före användning.

Dofter i vattenbaserade schampon

Slutresultatet är en vattenlöslig emulsion, som definieras som en finfördelad blandning av två eller flera vätskor som består av partiklar som är större än atomer eller vanliga molekyler men för små för att se med blotta ögat.

Den dispergerade fasen har en koncentration (beroende på emulgeringsmedel) mellan 1-80%.

Vattenlösliga emulgeringsmedel är gjorda av naturliga vegetabiliska ingredienser, som hjälper till att hålla de rena eteriska oljorna suspenderade i flytande form och vätskorna från att separera för att bilda en jämn och stabil textur till en viss formel.

Exakt vad är dispergeringsmedel i doftskapande?

Dispergeringsmedel ligger någonstans mellan ytaktiva ämnen, solubiliseringsmedel och emulgeringsmedel.

De orsakar en tillfällig påtvingad spridning av ett ämne i mindre delar och i många riktningar. Det finns ingen förändring i själva substansen; det upplöses bara kort.

De skiljer sig lite från andra ytaktiva ämnen när de definieras utifrån deras funktion.

Ett dispergeringsmedel förhindrar bildandet av kluster av partiklar i suspenderat tillstånd, medan de flesta ytaktiva ämnen sänker ytspänningen mellan två vätskor (antingen gas och en vätska eller mellan en vätska och en fast substans.)

Detta är den stora skillnaden mellan dem.

Dessutom absorberar ett dispergeringsmedel partiklar och orienterar dem på vätskeluftgränsytan, medan ett äkta ytaktivt ämne absorberar på den fasta föreningspunkten.

Dispergeringsmedel kan frigöra en mycket låg koncentration av oljor, som vitamin E eller triglycerider, i vatten men de kan inte helt solubilisera oljan, vilket resulterar i en produkt som inte är helt transparent, utan snarare en mjölkaktig lösning som förblir stabiliserad under en period .

Vad är Clarifiers?

Klarningsmedel är förtjockningsmedel som tar bort fasta partiklar eller suspenderade partiklar från vätska.

Det finns sex metoder för att utvinna eteriska oljor avsedda för parfymindustrin från växter. Dessa inkluderar: ångdestillation, kokning, lösningsmedelsextraktion, enfleurage, maceration och expression.

Vid tillverkning av doftämnen är den mest använda processen ångdestillation eftersom essenserna som ska extraheras har kapacitet att kombineras med vattenånga vid koktemperatur.

Luktkontrolltillsatser för vattenbaserade produkter

För att vara verkligt effektiva måste effektiva luktneutraliserare skapa en kemisk reaktion, som smälter samman med de illaluktande molekylerna och dödar dem för alltid.

Några av de bästa luktkontrolltillsatserna som finns tillgängliga var som helst för vattenbaserade produkter utvecklas och används i våra toppmoderna Pittsburgh-laboratorier och inkluderar följande:

Luktkontrollerande tillsatser för doftande produkter

4-O-DOR

Kemiskt känd som N-soja-N-etylmorfoliniumetosulfatDetta neutraliserande medel kommer naturligt från sojabönor.

Den är mycket mångsidig och används för hud, hår, deodoranter och tygfräschare, som särskilt drar nytta av dess antistatiska och mjukgörande egenskaper.

DUO 2.0

Detta upphävande, luktfria medel är en blandning av Metazene, världens mest potenta neutraliserande tillsats, och 4-O-DOR.

Denna dubbelverkande kombination förvandlar denna förening utvecklad av Alpha Aromatics, till ett kraftpaket för både ångfas och direktkontaktluktminskning.

Det rekommenderas för användning inom luftfräschare, tygvård, rengöringsprodukter, husdjursluktprodukter, industri- och institutionsprodukter och avloppsvattenrening.

ZRx

Denna serie av ytapplikationer inkluderar: tyg, hår och hudprodukter, såsom luftfräschare; aerosoler; icke-aerosolpumpsprayer; passiva luftfräschare; ljus; vekar; geler; plast; plug-ins; solids och bilnyheter

Det finns fem specifika platser:

OZ-Rx-N: Denna applikation är säker för huden och används i spray- och roll-on-deodoranter, kosmetika, hårvård, tvål, päls och hud för husdjur.

Z-Rx-30™: Denna kategori inkluderar: luftfräschare, rengöringsmedel, tvättprodukter, husdjursluktkontroll, vattenlösliga färger och beläggningar och industriell imma.

Z-Rx-50™: Denna applikation är känd för det faktum att den är både alkohol- och lösningsmedelslöslig. Det rekommenderas för användning i färger, hartser, lösningsmedelsbaserade formuleringar, rengöringsmedel och aerosoler.

Z-Rx-20/Klar™: Detta alternativ bildar genomgående klara vattenlösliga lösningar.

ZRxPC20™: Detta är ett fristående luktneutraliseringssystem.

Sammanfattningsvis

Vi är en ledande tillverkare och leverantör av fina parfymer som både står ensamma och är integrerade i en myriad av olika personliga vård-, rengörings- och luftfräschande produkter har varit en del av Pittsburghs industrilandskap i nästan åttio år.

Om du är ett företag som söker hjälp med en vattenlöslig produkt som kräver en speciell doft, ring våra team idag!

Alpha Aromatics ledande parfymtillverkare

Inlägget Nyckeln till att lägga till dofter till vattenbaserade produkter dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ordet fixativ, som det hänför sig till doftfixativär en gammal term för alla naturliga substanser som håller och ”fixar” en doft så att den håller längre på huden.

Dessa föreningar utjämnar ångtryck och begränsar instabiliteten hos doftaspekter, och förlänger därmed livslängden på råvarorna som finns i de eteriska oljorna i en given parfym.

Detta är alltid ett stort problem och det avgör i slutändan den framgångsrika lanseringen av alla dofter inom den mycket konkurrensutsatta parfymindustrin.

Många fixativ finns i basnoterna i kompositioner, och de hålls på cirka 3 till 5 %.

Hur man identifierar rätt doftfixativ

Formeln för fixativ kan användas om och om igen i andra parfymer för att skapa en doftande överensstämmelse.

Svårigheten med att lägga till fixativ till en viss doft är det faktum att en doft oftare än inte är uppbyggd kring en basnot eller valt fixativ. Det är inte ett element som bara kan läggas till impulsivt eller som en eftertanke.

Rätt doftfixativ

Vissa fixativ smälter dock mer sömlöst än andra i en parfym som: frodig, ädel vanilj och krämig sandelträ.

Det är därför de används så flitigt bland världens mest kända parfymörer.

När man formulerar fina parfymer smälter känsliga råvaror samman till ett koncentrat, vilket ger överlägsna aspekter, men de håller inte särskilt länge på huden.

Naturliga fixeringsmedel, såsom: söt, jordnära ambra och sammetslen, sensuell civet, tjänade en gång för att öka livslängden och stabiliteten, men det var nästan till punkten för djurens utrotning.

Idag används de knappt eller aldrig på grund av strikta miljöskyddslagar. Moderna parfymörer har kommit att förlita sig mest på syntet.

En kraftfull skapelse är känd som Fixative BMV, som är nästan luktfri och kan användas i en andel på upp till 10 %. Dess enda besvär är det faktum att det inte är lösligt i alkohol.

Lite relevant statistik om doftfixativ

Den globala marknaden för doftfixativ 2022 uppskattades till 1,85 miljarder USD och förväntas växa fram till år 2030 med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 4,3 % under prognosperioden.

Marknadstillväxten bedöms vara resultatet av en dynamisk efterfrågan på premiumdofter formulerade av parfymtillverkare samt den växande medvetenheten om vikten av personlig skötsel och hygien och ökande konsumenters disponibla inkomst.

Vilka ingredienser anses vara doftfixeringsmedel?

Det finns både naturliga och syntetiska fixeringsmedel.

Naturliga fixativ är resinoider, som är tillsatser som används i många parfymer och kosmetiska produkter som utsöndras från växter som producerar en tjock klibbig substans som kallas harts.

Dessa inkluderar: rik, söt och slät bensoin; piney, kryddig rökelse; träig, varm myrra; färsk, djup och citronaktig olibanum; sockerartad, fruktig och torr labdanum; sockerrik, vaniljnyanserad storax, fräsch, söt och härlig tolubalsam; läderartad, djur- och rökig castoreum; jordnära mysk, och stickande, sammetslen och slät civet.

Frankincense Doft i moderna doftande produkter

De kan också falla under kategorin tinkturer, tandkött, pulver och ibland örter.

Syntetiska fixativ inkluderar ämnen med låg flyktighet och praktiskt taget luktfria lösningsmedel med mycket låga ångtryck. Mer om varje följer nedan.

Ambra

Detta extremt kostsamma fixeringsmedel härrör från kaskelotens matsmältningssystem. Också känd som grå bärnstendess värde beror på dess enastående uthållighet, men dess laglighet är en svår fråga, så mycket att den har ersatts av en syntetisk version känd som Ambroxan.

Ambroxan

Syntetiserad från naturligt förekommande föreningar, dess luktprofil är bärnstens- och cederträ-liknande, och mycket nära aromen av ambra.

Bensoin

Detta fixativ ger kroppen åt många parfymer och bromsar spridningen av eteriska oljor och andra doftmaterial i luften.

Det är särskilt utbrett i bärnstensparfymer och är känt för att vara sött förförisk. Det finns ofta i kosmetiska och personliga hygienprodukter, doftljus och i veterinärmedicinska läkemedel.

Med parfymören Alienor Massenets ord: ”Bensoin är lika mjukt som vanilj och har en touch av kanel i sig. Jag använder den för både feminina och maskulina dofter. Det ger en öppenhet och sexualitet…”

Castoreum

Ett sekret från en bävers kastorpåse som markerar djurets revir, detta fixeringsmedel blev populärt inom parfymeri under 1800-talet, men anses vara olagligt idag.

Dess doftprofil är läderartad och rökig med inslag av torkad frukt, plommon och svarta oliver.

Det finns mestadels i dofter av chypre, trä och bärnsten, och det är den föredragna ingrediensen för att föreslå en läderfasett.

Sibetkatt

Aromprofilen kommer från binjurarna hos ett litet sydostasiatiskt däggdjur och är kraftfull, fekal och djurliknande. Den är också känd som civetmusk.

Clary Sage

Denna växt odlas för sina eteriska oljor, som har stor användning i Alpha Aromatics parfymer.

Den innehåller ett fixativ som kallas sclareolidsom ofta används som ersättning för ambra, söt lönn, bitande peppar, exotisk krydda, blommigt, milt te och vedartad, honungstobak.

Galaxolide

Denna syntetiska mysk används ofta i både parfymer och parfymer och är välkänd för sin söta, myskiga och blommiga karaktär.

Iso E Super

Användningen av detta fixativ går tillbaka till 1960-talet och det är välkänt för sin transparenta, extremt rika och behagliga arom, som har grön, jordnära vetiver, mörk, passionerad patchouli och träiga, torra och cederträliknande aspekter.

Det används också i livsmedelsindustrin som ett substitut för frodig och söt vanilj.

Orrisrot

Orrisrotpulver är den torkade och malda roten som härrör från irisväxten. Luktprofilen är tilltalande och liknar de träiga, pudriga aspekterna av viol. Den används som doftfixering och har stabiliserande egenskaper som även finns i kosmetika och potpurri.

Sackarosacetatisobutyrat

Även känd som GRAS, vilket betyder allmänt erkänd som säker, detta emulgeringsmedel (stabilisator) används både som ett parfymfixativ och som en livsmedelstillsats.

Den har varma, mjuka gröna aspekter som påminner om nyklippt gräs, vidsträckta grönområden av sommar och söt, färsk klöver.

Varför vända sig till oss för dina doftdesignbehov?

Våra mästerparfymörer förlitar sig på fixeringsmedel för en oändlig mängd komplexa träiga, chypre och orientaliska (bärnstensfärgade) parfymer som vi skapar för en mängd industrier och produkttillverkare, som alla vänder sig till oss eftersom –

  • Våra laboratorier är utrustade med den mest avancerade, hållbara tekniken som finns på den industriella vetenskapsmarknaden.
  • Våra unika, ekologiska, naturliga och designerdofter finns överallt och finns i en mängd produkter för personlig vård, ljus och diffusorer, dofter för hemmet, luktneutraliserare, egna märkesvaror och industriella luftfräschare.
  • Våra kemister är bland de mest begåvade som finns någonstans i branschen och deras rykte är lika fantastiskt idag som det var när det startade som ett familjeägt företag för nästan åttio år sedan.
  • Vårt skräddarsydda arbete är känt över hela världen.

Alpha Aromatics ledande parfymtillverkare

Om du är ägare eller chef för ett företag och söker något nytt och doftande vågat, kontakta våra team och fundera på en doft som innehåller en fascinerande doftfixativ vid dess bas.

Rätt doft på rätt plats eller produkt kan göra underverk för att cementera varumärkeslojalitet och öka den så viktiga resultatlinjen!


Fotokrediter: Pixabay, Shutterstock och Alpha Aromatics

Inlägget Fragrance Fixatives – The Key To Longer Lasting Fragrances dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Med toner av mousserande citrus, jasmin, kanel, kryddnejlika och kokos, för att nämna några, kryddiga dofter ge ett unikt doftande eldigt intryck. Vårt team tillhandahåller en mästerlig parfymörsguide till denna omhuldade nisch och tillhandahåller 6 av våra senast designade kryddiga kompositioner.


Ordboken definierar en krydda som ”ett frö, frukt, rot, bark eller annan växtsubstans som främst används för att smaksätta, färga eller konservera mat.”

Kryddor särskiljs från örter, som är blad, blommor eller stjälkar av växter som används för smaksättning eller garnering.

Många kryddor har olika antioxidanter, antiinflammatoriska bakteriella och antivirala egenskaper och är en del av skapandet av oförglömliga parfymformuleringar.

Kryddor har ett rikt och färgstarkt förflutet, som går tillbaka till de gamla handelsvägarna när de var värdefulla varor som köptes och såldes i många av världens anlöpshamnar.

De var en stor drivkraft för upptäcktsåldern när upptäcktsresande sökte nya och snabbare vägar för att tillfredsställa den stora efterfrågan på kryddor i hela Europa under medeltiden.

Kryddor använde sin väldoftande väg som viktiga ingredienser i många olika kök, och i parfymer fungerade som temaförstärkare.

De lade till en oväntad nyans av exotiska till varma, bärnstensbaserade dofter, en gång kallade orientaliska dofter, och en gnutta friskhet till blommor.

Bärnstensfärgad parfymflaska design

Krydda och parfym i den antika världen

Den första registrerade användningen av kryddor i mat, medicin och kosmetika går tillbaka till omkring 9000 f.Kr. i Indusdalen och Mesopotamien i en region som sträckte sig från Judéen till Nildalen i Egypten.

Ursprungligen användes i kombination med örter som konserveringsmedel för livsmedel, kryddor visade sig också läka sår och bota vanliga åkommor.

Genom tiden utökades användningen från mat och medicin till parfym som århundraden senare skulle utvecklas av mästare parfymörer över hela världen.

Faraonerna i det forntida Egypten använde kryddor i sin rökelse, och uppgifter tyder på att de badade i en kunglig parfym, som innehöll aspekter av varm, inbjudande kanel, mjukt, intimt och jordigt saffran, het pikant kryddnejlika och lätt sockersöt, kryddig muskotnöt.

Rika romare badade i parfym också, varav de flesta utvecklades från lokala frukter och kryddor som inkluderade; träig skarp, rosmarin, varm inbjudande kanel och tröstande, aromatisk myrra.

Både män och kvinnor i antikens Grekland använde parfym gjord av kryddor som tät, varm och stickande spiskummin och jordnöt, nötaktig salvia, som var en del av deras traditionella ritualer och ceremonier.

Användningen av kryddiga dofter i moderna parfymer

Användare av parfym i den antika världen var omedvetna om att valet och användningen av en doft är en mycket subjektiv angelägenhet.

Det fanns få att välja mellan och deras formulering var specifik med liten om någon variation.

Medan allt i livet kan betraktas som subjektivt till en viss grad, är hur en person luktar immateriellt och helt beroende av individuell kroppskemi, preferenser och specifika luktminnen.

Kryddiga Dofter I Moderna Parfymer

Idag inkluderar kryddiga dofter: huvudnoter som innehåller aspekter av mousserande citrus, intensiv jasmin och sött, fruktigt och krämigt smör. Hjärtnoter innehåller ofta varm, inbjudande kanel, varm, pikant kryddnejlika och eldig, blommig nejlika.

Torra dun kännetecknas vanligtvis av aspekter av frodig, elegant vanilj och exotisk, mjölkig kokosnöt.

Dagens definition av lukten av kryddig

Kryddor kittlar våra näsborrar med sin långt borta, precis utom räckhåll gäckande karaktär som kan vara mjuk, varm, erotisk, mystisk, exotisk eller tropisk.

En del av karaktären hos den kryddiga doftprofilen är dess komplexitet och renhet, vilket avsevärt förstärker blommiga och andra aspekter.

Våra mästerparfymörer på Alpha Aromatics hänvisar till två olika typer av kryddor: nämligen varma och kalla.

doft inspirerar till minnen

De varma varianterna inkluderar: slät, tröstande kanel, bittersöt, intim saffran och skarp chilipeppar.

De kalla refererar till rik, ljus ingefära, färsk koriander och sockerhaltig, hartsartad kardemumma.

Dessutom finns det också fem kryddiga typer inom de bredare kategorierna. De är: djärva, transparenta, fräscha, snygga och mjuka. Mer om varje följer nedan.

Djärv

Denna sektor domineras mest av kardemumma, som är rökig, sensuell och blommig.

Det är en unik parfymfasett eftersom den till skillnad från alla andra är den enda som kan användas och används ofta i Eau de Colognes som faller inom alla familjer som anges på det berömda dofthjulet.

Kardemumma är en stöttepelare för mästerparfymörerna eftersom den smälter så skickligt med andra aspekter som: saftig apelsin; ren, färsk citron; uppiggande grapefrukt; kryddig, komplex, behagligt bitter och syrlig bergamott; ambrosial, mystisk och formell pettigrain och ljus, blommig och bitter neroli.

Den smälter också bra med blommiga element som: drömmande, romantisk ros; ren, torr cederträ, mintig, honungsrik eukalyptus; skarp, aromatisk rosmarin, lockande, varm kanel, söt, varm och kryddig kryddnejlika och erotisk, jasminnyanserad ylang ylang.

Transparent krydda

Även om parfymer ofta är täta, kan de också genomsyras av härliga element som är lätta och transparenta.

Medan den sanna definitionen av transparent när man hänvisar till kryddor kan vara subjektiv och svårfångad, bör de åtminstone vara luftiga till sin karaktär och ibland knappt urskiljbara.

Ljus, söt och kryddig med träiga, peppriga nyanser, koriander passar fint i denna kategori.

Färsk kryddig

Kryddor kan vara fräscha och fjädrande, och de kombineras sömlöst med citrus, blommiga och träiga aspekter.

Denna typ finns vanligtvis i huvudnoterna, och de förknippas med dagens maskulina dofter.

De inkluderar: rosa peppar; Timut-peppar med grapefrukt; lekfull ingefära och träiga, söta och krispiga enbär.

Stilig kryddig

Jordiga, träiga, läderiga och rökiga aspekter som: smörig sandelträ, jordig patchouli och träig, fruktig rosenträ är starka dofter som vanligtvis förknippas med maskulinitet.

Mjukt stickande läder och rökig, fruktig och muskig oudh, är kända för att skapa värme och öka känslan av mjukt välbefinnande, vilket samtidigt kan öka en kvinnas önskan om ett intimt möte.

Mjuk kryddig

Denna kategori av kryddig relaterar till de aspekter som finns i mer subtila dofter, inte i ditt ansikte.

De inkluderar: mjukt intimt, bitterljuvt saffran; choklad, intensivt bitter kakao, varm, jordnära och kryddig curcuma, grön, färsk oregano, potent, läderartad timjan och pudrig fänkål.

För Alpha Aromaticsden tidigare orientaliska och nu Ambery-familjen av dofter består i allmänhet av exotiska, kokosliknande och krämiga tonkabönor, frodig, elegant vanilj, sockersöt, intensiv och mandelliknande vanillin, söt, krämig och nötig kumarin, rik, komplex och läderartad labdanum och sensuell patchouli.

Några favoritkryddade dofter skapade av Alpha Aromatics

Kryddiga dofter Doftprodukter

Agarwood Kardemumma

Toppnoter sprängs med facetter av uppiggande citrus som snart graciöst smälter samman till en pikant hjärtnot av sockersöt, hartsartad kardemumma, kryddig, bitande peppar och skarp balsamvintör. En torrdun av frodig, elegant vanilj, varm, rik bärnsten, mandelaktig, kryddnejlika-nyanserad tonkaböna och smörigt sandelträ kompletterar denna spännande doft.

Svart kokosverbena

Huvudnoterna strömmar med aspekter av ren, fräsch och skarp citron-lime, daggig melon och aromatisk sur citron.

Dessa aspekter glider snart sömlöst in i ett blommigt/kryddigt hjärta av mjuk, feminin liljekonvalj, kryddig ingefära, mjölkig, exotisk kokosnöt och grön, unken cyklamen.

Doften kompletteras med en varm, träig torrdun med inslag av rik, varm bärnsten och sensuell, träig och aromatisk vit mysk.

Svarta vinbär Tobak

En flödande våg av bitter, milt kryddig och uppfriskande bergamott, syrlig, tränyanserad hallon och fruktiga svarta vinbär utgör toppnoterna av denna berusande, maskulina doft.

Dessa element bleknar snart till en blommig, kryddig hjärtnotsbukett präglad av intensiv, spökande jasmin och kryddig, varm kryddnejlika.

Basnoter präglade av fasetter av träiga, lätt mossiga tobaksblad, krämigt sandelträ, mörk, erotisk patchouli, jordnära mysk och frodig, ädel vanilj kompletterar denna oförglömliga doft.

Black Gardenia och Violet

Huvudnoterna strömmar med citrusaspekter av ren, fräsch citron och frodig, saftig apelsin.

Dessa öppningsaspekter bleknar snart till en blommig hjärtnot med en aspekt av krämig, härlig gardenia, träig, pudrig viol, spökande, narkotisk jasmin, drömmande, mysk ros och ljus, kryddig och tropisk lilja.

En träig torrdun av pikant kryddnejlika och torrt, varmt cederträ kompletterar denna doft.

Havsvattendimma

En doft som viskar om havets ändlösa majestät, huvudnoter av läcker apelsin, daggfri melon, komplex, kryddig och tilltalande bergamott och havsinspirerade havsbrisar öppnar denna spännande formulering.

Dessa aspekter glider snart sömlöst in i en blommig hjärtnotbukett med sensuell, rik och kryddig ingefära, kraftfull, rosa pion, pudrig, söt viol och frisk, ozonisk havsmossa.

Doften avslutas med en torrdun av krämig, slät sandelträ, mörk varm och honungsartad bärnsten och erotisk mysk.

Teaktobak

Upplyftande grapefrukt, läckra apelsiner och akvatiska aspekter strömmar genom huvudnoterna av denna energigivande doft.

Dessa element bleknar snart till en kryddig hjärtnot som präglas av aspekter av rik, kryddig och varm ingefära och varm, kryddig kryddnejlika.

Basnoter av mörk, varm bärnsten, träig, djärv och komplex teak, sensuell, passionerad mysk och läderartad, något söt tobak kompletterar denna robusta doft.

Energisera Din produktlinje med några kryddiga dofter!

Lukten av kryddig, tillsammans med en mängd andra, utvecklas varje dag i de senaste laboratorierna på vår 85 000 kvadratmeter stora anläggning, som ligger i förorten Pittsburgh, Pennsylvania.

Alpha Aromatics Lobby Logotyp

Våra labb är utrustade med de bästa verktygen inom industrivetenskapen som man kan köpa för pengar.

Med doftande rötter som sträcker sig så långt tillbaka till 1940-talet, är vi ett familjeägt företag som är till för att hjälpa kommersiella företag att utveckla unika dofter för produktlinjer för personlig vård, diffusorer, dofter för hemmet, luktneutraliserare, industri luftfräschare, egna märkesvaror, hushållsrengöringsprodukter och överlägsna skräddarsydda parfymer.

Om du vill piffa upp din produkt eller produktlinje, kontakta vårt team idag!


Fotokrediter: Pixabay och Alpha Aromatics

Inlägget A Guide To Niche Spicy Fragrances In Scented Products dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

För att skilja på sant rena dofter och falska, leta efter dofter som innehåller naturliga ingredienser och undvik de med syntetiska dofter. Sök efter certifieringar från betrodda organisationer som verifierar att doften är fri från skadliga kemikalier. Dessutom kommer en äkta doft som är ”ren” att ha en kortare ingredienslista och undvika vanliga giftiga kemikalier som ftalater och parabener. Vårt team utforskar skönheten i denna växande doftkategori och delar med oss ​​av några tips för att identifiera en äkta ren doft.


Syntetiska material finns överallt idag inom parfymeri och doftande produkter. Vissa av dem är lika giftiga för människor som den passiva röken från decennier tidigare.

Förstå innebörden av rena dofter öppnar en helt ny syn på både doft och fördelar. De är löst definierade som dofter som skapas utan skadliga ingredienser.

Det finns ingen hård definition av ”ren doft”, eftersom det översätts löst till en som är fri från parabener, ftalater, kisel, PEG, artificiella färgämnen, BHT, BHA och sulfater.

Allt oftare väljer parfymmärken rena och naturliga eteriska oljor för sina formuleringar, som är botaniska till sin natur.

Rena dofter är inte motsatsen till smutsiga dofter, vilket hänvisar till noter som är mörka myskiga, fekala och jordnära.

Jordnära smutsiga dofter

De två orden i parfym tillämpas aldrig på deras traditionella definitioner.

Naturliga dofter bör inte öka förvirringen (även om de ibland gör det) eftersom de bara betyder att ingredienser utvinns från råvaror och många gånger är dessa inte ordentligt reglerade.

Våra mästerparfymer på Alpha Aromatics vet bättre än de flesta att det inte är någon lätt uppgift att skapa rena dofter.

Det finns cirka 800 råvaror som faller inom den naturliga kategorin kontra cirka 3 000 syntetiska ingredienser.

Enligt en talesman för Free People, ett företag som specialiserat sig på kvinnliga detaljhandelskläder och grymhetsfria dofter: “Det är viktigt för oss att veta var varje ingrediens kommer ifrån, hur den bearbetas och … tillverkas – som med extraktion, ångning eller destillation. Detta håller formeln extremt ren och ren, ur vår synvinkel.”

Klara dofter – hur började det hela?

Livsstilsvarumärket känt som ren parfym skapades i USA 2003 av den fantastiska entreprenören och ledande aktören och shakern inom parfymindustrin, Randi Shinder.

Hon är en kreativ kraft att räkna med, och hennes lansering av den mycket hyllade parfymen CLEAN var designad för att erbjuda en unik doftupplevelse som är symbolen för ordet ren.

Dess slutgiltiga betydelse definieras som ”kvinnor vill bara lukta gott.” Inspirerad av enkelheten hos en doftande tvål, ledde denna första doft till många andra som hyllar skönheten i rena och ärliga dofter.

Dessa inkluderar: nyduschad hud, fräsch tvätt och skarpa bomullströjor.

Hur man berättar Phony Clean Dofter

Det första testet är näsan. En produktetikett kan hävda att den innehåller apelsindoft, men efter en djup doft, luktar den apelsin eller kanske bara lite orange?

Apelsin Och Rena Dofter

 

På grund av det faktum att parfymer klassificeras som proprietär information, behöver företag inte dela med sig av ingredienserna i sina formuleringar och kan gömma dem bakom ordet, parfymtill skillnad från andra mer reglerade sektorer av skönhetsindustrin.

Enligt Michael Benmayor, vice vd för Firmenich: ”Konsumenter är oroade över hälsoeffekterna av kemikalier och deras produkter … I avsaknad av en universell definition av ren, skapar varje tillverkare, återförsäljare och varumärke sina egna.”

Det bör noteras att välrenommerade strävar efter ärlig märkning och renare formler.

Enligt Douglas Little, grundare, VD och parfymör för Heretic Parfum:”…Det finns mycket rök och speglar runt den gröna tvätten av den rena rörelsen.

Till exempel marknadsför många företag sina dofter genom att säga att de inte använder ftalater eller parabener, men ärligt talat har ftalater inte använts i dofter på länge.”

Att öka förvirringen är det faktum att ren, giftfri och naturlig är termer som ofta används urskillningslöst för att beskriva dofter.

Bestämma lukten av doft

Dofter formulerade utan skadliga ingredienser sägs vara rena, medan naturliga i allmänhet översätts till en formulering som innehåller ingredienser som utvinns från råvaror.

Med Cat Chens ord, grundare och VD för Skylar-serien med rena parfymer och kroppsvårdsprodukter: ”Konsumenterna förväntar sig transparens nu. När du läser en ingrediensetikett för en doft, ser du i princip alkohol – eller etanol, som är den typ av alkohol som de flesta dofter använder – tillsammans med doft eller parfym, som är en trojansk häst av vad som bokstavligen kan vara tusentals ingredienser, inklusive allergi -orsakar sådana, och vatten … Folk kanske tror att rent är lika med naturligt och det är förmodligen bättre, men faktiskt kan det vara tvärtom. Många naturliga dofter, som eteriska oljor, kan orsaka allergiska reaktioner…”

Genom att sortera igenom mängden olika termer och lösa definitioner är det viktigt att veta exakt vad du ska leta efter när du läser etiketten på antingen en parfymflaska eller någon doftprodukt.

Till exempel bör en person med känslig hud leta efter ordet, hypoallergen, och undvik det som pesten om produkten innehåller konstgjorda färgämnen, BHT, BHA eller sulfater.

Många parfymberedare garanterar transparens genom att avslöja hela ingredienslistor samt anledningen till att ett visst föremål används för varje produkt.

Bea Shapiro, grundare av Ellis Brooklyns rena parfymlinje säger:

”En annan svårighet: Om ett varumärke anlitar ett dofthus för att utveckla en doft (en mycket vanlig praxis), är varumärket i sig inte alltid medvetet om vad som finns i flaskan, för ibland äger parfymeriet receptet. Eftersom många företag inte har egna parfymörer, vänder de sig till dem för att utveckla och tillverka dofter.

Om ett varumärke arbetar med ett parfymhus kan de begära insyn i ingredienserna, men de är inte garanterade att få det.”

I slutändan kommer transparens att bli normen först när tillräckligt många konsumenter ställer upp och kämpar för det.

Med Cat Chens ord: ”Utmana varumärken om vad de använder och att avslöja deras ingredienser. När du går in i en butik, fråga om de har en ren doft. En konsuments begäran räcker långt. I grund och botten, glöm aldrig eller förringa din makt, även om det används för att hitta en signaturdoft som du älskar och som älskar dig tillbaka.”

Vilka är fördelarna med att använda rena dofter?

Det finns lite som kan mäta sig med den exalterade, fräscha känslan av att bära en ren doft.

Viskningen av lyx och sofistikering är integrerad i denna doftupplevelse, eftersom dessa dofter är dyrare än traditionella parfymer.

Förutom att vara nyttiga för hälsan är rena dofter också bättre för vårt utmanade ekosystem.

Santal Diffuser Oil Air-Scent

Konventionella dofter som använder konstgjorda material lämnar ett mycket större koldioxidavtryck än naturliga sorter.

Hållbara, ansvarsfulla varumärken väljer ofta återvunnet papper och biologiskt nedbrytbara behållare även för sina produkter.

Några av våra nyligen designade ”rena dofter”

Love Affair Diffuser Oil

Denna vilda, robusta doft är en rik, härlig blandning av luftiga, lätta toppnoter och skickligt skiktade, tyngre hjärt- och basnoter av spökande jasmin, jordnära, mysk ambra, mjukt, intimt saffran och varmt, djupt och lätt oljigt cederträ. Denna doft är den ultimata lyxen.

Santal Diffuser Oil

Djärv, exotisk och fängslande, denna doft framkallar de mörka mysterierna i skogens eviga majestät blandat med den sprakande värmen från en öppen eld.

En exotisk doftmatta i en virvel av slät, krämig australisk sandelträ, söt och träig kardemumma, rökig, läderartad papyrus, hallonnyanserad iris och sensuell, mysk ambrox, denna intensiva doft transporter till ett annat långt borta rike länge förlorat i tiden.

Santal svarta vinbär

Denna formulering är distinkt och robust i karaktären och strömmar ut med huvudnoter markerade av aspekter av fruktig, lätt stickande banan, frisk, ört- och bladgrön, krispigt äpple- och hallonnyanserad iris.

En hjärtnot följer snart med söta vilda bär, syrliga svarta vinbär, kryddig, träig kardemumma, pudrig viol och varm, inbjudande kanel.

En torrdun av sensuell, mörk patchouli, torrt cederträ och slätt, krämigt sandelträ kompletterar denna övertygande doft.

Diffusorolja för vitt te

Lyx och överseende är de två orden som kommer att tänka på med denna doftberättelse om avlägsna riken och avlägsna stränder.

Huvudnoterna strömmar med citrusaspekter, följt av en bukett med hjärtnoter av romantisk, myskröd ros, intensivt, sött och rikt jasminblad och ren, mjuk och exotisk vit teknopp.

En torrdun dominerad av aromatisk, erotisk vit mysk kompletterar denna förtrollande doft.

Vitt Te Och Bambu

Denna lugnande, delikata doft öppnar med citrusiga toppnoter av saftig apelsin, frisk, ljus melon och skarpt citronskal.

Dessa aspekter viker sig snart till en aromatisk hjärtnot med skör, sällsynt och söt vit teknopp, torr, exotisk bambu och drömmande myskros.

En torrdun av jordnära, sensuell vit mysk och ozonisk, soltorkad drivved avslutar denna förtrollande doft.

Sammanfattningsvis

Rena dofter kan vara framtidens våg, men det är viktigt att veta skillnaden mellan en äkta ren doft och en som inte är det.

Vårt uppdrag på Alpha Aromatics är att designa, skapa och leverera världens finaste, högkvalitativa dofter en doft i taget, samtidigt som vi uppfyller de riktlinjer och kvalitetsstandarder som satts av The Research Institute for Fragrance Materials (RIFM), International Fragrance Association ( IFRA), Oregon Tilth, International Sanitary Supply Association (ISSA) och Natural Products Association (NPA) och International Organization of Standardization (ISO).

Om det är en ren doft du letar efter, leta inte längre!

Alpha Aromatics ISO 2019-certifiering


Fotokrediter: Pixabay

Inlägget How To Tell True ”Clean Fragrances” From A Phony dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Balsamiska toner är högt ansedda inom området för fina parfymer, och de är kända för sin lugnande, mjuka, varma och sensuella karaktär.

Råvarorna som utgör dessa sedlar har ett rikt och färgstarkt förflutet som går tillbaka till den antika världen.

Namnet kan vara något förvirrande eftersom de inte har något alls med vinäger att göra. Termen kommer från det latinska ordet, balsamumvilket översätts till doftande balsam, och syftar på resterna som finns i faten där vinägern lagras.

Detta naturligt utsöndrade ämne är först i flytande form, men sedan torkar det och stelnar när det kommer i kontakt med luften och avger en stark lukt.

Balsamer och hartser är råvaror som tillsammans kallas balsamic noter. De finns oftast i bärnstensfamiljen av dofter formulerade av parfymmästare.

Bärnstensdofter i doftande produkter

Dessa naturligt bildande föreningar är kända för att komplettera vanilj och göra en mystisk nyans till alla dofter. Denna söta doft är tät, inbjudande, tränyanserad, hartsartad och kraftfull.

Att samla in balsamen innebär att man skär stammen och samlar upp juicen. Destillationsmetoderna varierar beroende på den specifika källan till råvaran.

Vid vattendestillation sänks ämnet helt ned i vatten som sedan kokas via direkt eld, öppen eller stängd ångmantel eller öppen eller stängd ångslinga.

Denna sista process är populär eftersom den innebär direktkontakt mellan det kokande vattnet och råvaran.

Att erhålla antingen balsamic essens eller absolut, kan uppnås via ånga eller flyktiga lösningsmedel.

Doften av Labdanum

Vad är balsamiska noter i parfym?

De mest använda balsamerna och hartserna i parfymer är bensoin, Cistus Labdanum, Rökelse, myrra, Peru balsam, Styrax, Tolu Balsam och Copahu balsam. Mer om varje följer nedan.

Bensoin

Siamesiskt bensoin, som kommer från Siam (Thailand) och Sumatra och härrör från styraxbensoin, är det mest uppskattade av parfymörer, och det är det sällsynta av de två, vilket förklarar dess oöverkomliga kostnad. Det är en djupt vaniljtonad fasett.

Det finns två typer av Sumatra-bensoin, varav den ena används vid gasning och färgning, och den andra uteslutande för att extrahera bensoesyra.

Cistus Labdanum

Denna balsamicoingrediens är djup och läderartad och härrör från stenrosbusken och skördas från getternas hårstrån som lämnats kvar efter att ha betat på busken.

Dessa lugnande, rika toner finns ofta i ambery, chypre och blommiga doftfamiljer.

Rökelse

Härstammar från Boswellia-trädet som är inhemskt i bergen i östra Maya i Sydamerika och Afrika, den grå barken på sin stam är lätt att skala. Används i århundraden i heliga ritualer av många civilisationer, den är lika viktig inom parfymeri.

Gummit samlas upp från trädets bark och ångdestilleras. Den resulterande essensen är mörk, kraftfull och aromatisk, präglad av rökiga aspekter.

Myrra

Med anor från biblisk tid och det antika Greklands rike och dess heliga mytologi finns det mer än 100 arter av myrra (Commiphora)men bara tre som används i parfymer (Commiphora Nees, Abessinien och Schimperi).

Myrra består av 60% gummi, 30% harts och essens plus en bitter aspekt. Anses vara en av världens mest utsökta och värdefulla parfymingredienser, dess doftprofil är nyanserad av rökelse och lakrits, träig och lätt fruktig.

Peru balsam

Peru Balsam kommer från ett träd som är inhemskt i El Salvador, och inte Peru som man kan förvänta sig. Dess namn kommer från det faktum att detta träd blev särskilt invasivt där.

Det finns i många kosmetiska produkter, ljus, hostsaft och parfymer. Dess doftprofil är söt med inslag av frodig vanilj, varm inbjudande kanel och minsta nyans av jordnära, bittra aspekter.

Styrax

Styraxbalsam kommer naturligt från två arter av träd, som finns i Syrien, Mindre Asien och Afrika.

Denna flytande råvara består av harts, ett ämne som kallas styrol, kanelsyra och styracin. Dess luktprofil är intensivt vanilj, blommig, läderartad, rik och mjölkaktig.

Tolu Balsam

Denna råvara kommer från Columbia. Dess doftprofil är ett doftande moln av mysig kanel, elegant och sockersöt vanilj och krämiga, bländande blommiga aspekter.

Som en del av en torrdun är denna doft långvarig och smälter sömlöst med nästan vilken doft som helst.

Copahu Balsam

Detta tropiska träd, med sina små, vita, träiga och väldoftande blommor, är känt för att nå höjder på upp till 100 fot.

Dess doftande harts ackumuleras i håligheten i trädstammen och extraheras genom snitt. Populärt i parfymer och doftkrämer och tvålar, det är också ett medel som återställer blek färg i gamla målningar.

Hur används de i parfymeri?

Balsamicotoner är kraftfulla och sega, och de fungerar som utmärkta fixeringsmedel i både maskulina och feminina dofter.

De kan återskapas med många olika ingredienser. Myrra, och rökelse till exempel, är två gummihartser med intensivt träiga, fruktiga och jordnära inslag.

Frankincense Doft i moderna doftande produkter

Oftast finns de i hjärtat eller basnoterna av parfymer, de är kända för att i hög grad komplettera blom- och vaniljaspekter.

Deras viskande av gourmandnyanser lägger till en subtil, sensuell och exotisk dimension till varje doft.

Vår användning av balsamiconoter i formuleringar

Vi har varit en ledande parfymtillverkare och leverantör av fina dofter i årtionden, och våra kunder kommer från alla hörn av världen.

Konsumentnöjdhet är kärnan i deras fantastiska kundservice och deras uppdrag ”att bygga fantastiska dofter som bygger fantastiska varumärken” har varit oförändrad sedan starten för åtta decennier sedan.

Följande representerar fem av de mest populära dofterna som använder balsamicotoner.

Dofter som innehåller balsamicotoner

Mörk Labdanum Patchouli

Huvudnoterna av denna härliga doftström med citrusaspekter av energigivande grapefrukt, frisk, ren citron och skarpt limeskal.

Dessa element glider snart in i en bukett med hjärtnoter märkt av facetter av berusande jasmin, toner av kanel, mjuk, intim och frodig tonkaböna och kryddig, ljus och söt lilja.

Denna övertygande doft kompletteras med en torrdun med mörk, sensuell patchouli, robust, djup och läderartad labdanum, slät, krämig sandelträ, jordnära, erotisk mysk, frodig, elegant vanilj och varm, inbjudande honungsfärgad bärnsten.

Galbanum Bloom

Huvudnoter av söt, mörk och bärliknande cassis, läcker apelsin och fräsch, ren citron glider sömlöst in i en blommig hjärtnotbukett präglad av aspekter av rik, spökande jasmin, puderig, vaniljnyanserad heliotrop, krämig, potent och vaxartad tuberos, honungsrik, strålande söt och kryddig fresia och vild, varm kaprifol.

En torrdun av intensiv, grön, träig och balsamisk galbanum och pikanta, varma och fruktiga kryddnejlikablad kompletterar denna spännande doft.

Labdanum Tuberos

Denna fruktiga/blommiga blandning öppnar med huvudnoter med aspekter av honungsgrönt, frodig mandarin, söt, kryddig jordgubb och färskt, knaprigt enbär.

Dessa element bleknar snart till en förtrollande mellanton som bildas av dammig, träig violett, rik, spökande jasmin, örtartad, skarp och lätt neroli, krämig tuberos och söt, narkotisk yiang yiang.

Denna doft avslutas med en torrdun med varm, mörk bärnsten, söt, blommig kakao, djup, torr och ambra-nyanserad labdanum och frodig, ädel vanilj.

Labdanum orkidé

Energigivande och robust, denna doft öppnar med toppnoter fyllda av saftig apelsin, rik, sockersöt svart kokosnöt och syrliga röda bär.

En blommig hjärtnot tar snart fäste markerad av len, krämig gardenia, puderig, blommig orkidé, bitter neroli och intensiv och berusande jasmin.

Basnoter av sensuell, erotisk mysk, rik, mysk labdanum, krämigt sandelträ och lockande, lyxig vaniljfinish denna oförglömliga doft.

Vintergran Och Balsam

En doft designad för de kallare månaderna på året, denna oförglömliga doft väcker minnen från semesterperioden med sin ljusa blandning av livliga aromer.

Dessa inkluderar: varm, inbjudande kanel, träig, uppfriskande tall, träig gran, muskotnyanserad rostning av kastanjer, jordnära, kryddig, ved och färsk äppelpaj.

Huvudnoterna strömmar med facetter av lätt rökig essens av cypress, ren balsamicotall och sött, grönt och krispigt äpple.

En hjärtnot följer snart sömlöst med grön, torr granbalsam, mintiga, skarpa eukalyptusörter och salt, ozonisk vattenbris.

En torrdun av syrliga, träiga hallon och sött kristallsocker avslutar detta doftäventyr.

Sammanfattningsvis

Om din produkt eller produktlinje behöver ett nytt lager färg, så att säga, överväg att prata med våra mästerparfymörer idag och upptäck hur ett antal balsamicotoner kan hjälpa dig att omdefiniera ditt varumärke och doftbudskap.


Fotokrediter: Pixabay

Inlägget Vilka är de 8 viktiga balsamiska noterna som används i dofter? dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

En doftlinje skapar luktberättelsen om ett visst varumärke. Utan det finns det inget egentligt samband mellan köpare och produkter.

En varumärkeshistoria kan vara många saker för många människor och kan vida överträffa kunskapen om historien bakom en doft eller ett företags affärsidé.

En doftlinje gör det möjligt för ett varumärke att utnyttja konsumenternas sinnen och känslor, mata in deras känslor och potentiellt leda till försäljning.

Om det görs på rätt sätt kommer berättelsen om en doftlinje att uppmuntra andra att se sig själva bära den och förmedla sitt unika budskap till andra, och det är något vi har gjort i decennier.

Vilka är beståndsdelarna i en effektiv doftlinje?

Våra parfymexperter på Alpha Aromatics förstår att vilka aspekter som än ingår i en doftlinje, så måste deras syfte alltid vara att antingen få potentiella bärare att känna på ett visst sätt eller frammana trevliga minnen från en annan plats, som sedan länge försvunnit i tidens dimmor.

Hur man bygger doftlinje

Som alla konstformer kräver framgång skicklighet, talang, våghalsighet och tålamod; det är inget magiskt trick, som att dra upp en kanin ur en hög hatt.

Parfym måste vara en upplevelse för att bli framgångsrik och detta kräver en kombination av element som smälter samman i konsumenternas medvetande och som också kan koppla dem till deras psykologiska jags etos.

Anteckningar och flaskans form och allmänna utseende kan också ha djupgående effekter på konsumenternas uppfattning och känslighet. Pris, marknadsföring och förståelse för din målgrupp är också viktiga frågor.

Att etablera en doftlinje är ingen lätt uppgift eftersom det inte finns några genvägar; bara hårt arbete som leder till framgång.

Inte för att avskräcka alla som vill göra detta, men först är det läxor som måste göras eftersom förbeväpnade är förvarnade när det gäller att möta de dynamiska och ombytliga behoven hos allmänheten i stort.

Nyckeln till framgång ligger i att dra nytta av forskningens kraft och allt den har att erbjuda. Varför lära av dina egna misstag när du kan lära av andra och förhoppningsvis undvika stora fallgropar?

Några andra viktiga frågor att ställa inkluderar: vilka är stegen involverade; hur mycket kommer det att kosta och vad man ska se upp med. Svaren finns där, men måste avslöjas och läggas till en lista med praktisk kunskap.

Alpha Aromatics Library of Fragrance Samples

Den sanna innebörden av en doftlinje

Våra team varnar nykomlingar att det personliga ansvaret att starta en doftlinje inte kan underskattas.

Ditt namn står där, vilket betyder att bocken stannar hos dig om det blir några problem eller missöden, som kan hända.

Konsumentsäkerhet måste vara av största vikt i din komposition och de första stegen för att skapa en doft är inte att ta på sig den där labbrocken och blanda olika element. Istället går de ut på att först bedriva forskning och sedan skapa en affärsplan, som är känd som en doftbrief.

Drömmen och doftbrickan

Parfymformulering som alla former av konstnärliga uttryck, härrör från en återkommande idé som bara inte släpper taget.

Att förvandla denna dröm till en fungerande verklighet kräver upprättandet av en påtaglig plan som förbinder dem båda.

Den idealiska doftbriefen tar upp balansen mellan förväntade, traditionella aspekter av en formulering och lämnar tillräckligt med utrymme för kreativ förbättring.

Visual Mood Board Doft Kort skapande

Det kan vara problem med dessa trosor eftersom vissa kan sakna viktiga detaljer och andra kan vara så hårt understrukna att det inte finns utrymme för konstnärliga uttryck.

Riktning och syfte är nyckelelementen som definierar framgången för en effektiv dofttros.

I grund och botten finns det två typer; nämligen tillverkarens brief och den kreativa briefen.

Den förstnämnda är sammansatt av marknadsföringsteamet för ett specifikt varumärke, men saknar vanligtvis den specifika riktningen och kunskapen hos alla med stor kunskap om parfym, som våra mästare parfymörer på Alpha Aromatics.

Standardinneslutningar är: en önskad doftprofil; beräknade kostnader; ett utvecklingsschema och idéer om förpackning och design.

Den senare typen är också känd som en Blue Sky-brief och är utformad och utförd utan någon speciell klient i åtanke.

De är vanligtvis tekniska och mycket detaljerade Medan egenskaperna och värdena för den förväntade doften alltid ingår, ges parfymören fortfarande kreativ frihet när det gäller doftutveckling.

Doftskapande forskning och utveckling

Att genomföra marknadsundersökningar är nyckeln till att få insikt i behoven, kraven och preferenserna hos en dynamisk målgrupp för konsumenter, även om sann konstanthet är omöjlig att avgöra.

Några viktiga undersökningsområden bör inkludera: ålder, kön (man, kvinna eller unisex), land eller ursprung och akademisk bakgrund.

Att gräva djupare leder ofta till upptäckter om saker som: färgpreferenser, produktnamn, flaskor och förpackningsdesign.

Forskning kan också få en uppfattning om eventuella luckor som kan finnas på en viss marknad, vilket kan ge ledtrådar om hur man skiljer sig från konkurrenter.

Funktionerna hos en doftlinje

Alla dofter vi har designat tjänar till att antingen dölja en obehaglig lukt eller att lägga till en befintlig doft i en specifik produkt.

Luktens kraft i personlig vård och kosmetiska produkter och dess framgång eller misslyckande beror mycket på hur väl en doft presterar.

Psykologiskt sett måste en parfym höja humöret och framkalla en sensorisk upplevelse som uppmuntrar till att dröja tid och köpa impulser eller förändra ett visst humör och intryck.

Reklam för en ny doftlinje

Reklam måste koppla psykologiskt till en viss abstrakt idé som: maskulinitet, femininitet eller erotisk passion. Parfymannonser från decennier tidigare förlitade sig starkt på denna idé.

En särskild pre-Internet tidningsannons för Lanvin’s Min synd parfymen innehöll en svart katt omgiven av tre vita kattungar, vilket på ett smart sätt antydde exakt det.

Idag anses pressmeddelanden, webbplatser och sidor på sociala medier vara effektiva sätt att dra uppmärksamhet från en riktad konsumentbas.

En ny dofts plats i parfymvärlden

Enligt Edison Diaz, ordförande för German Society of Parfumers, är nykomlingar i doftindustrin belägrade av andra, nyare utmaningar än de som kom före dem.

Mer än någonsin kräver skärningspunkten mellan doft och hälsa mer avancerad, riktad forskning och mer av det mest eftertraktade elementet av alla; tid, att gå vidare. Innovation förekommer, men inte i tillräckligt stor skala för att störa etablerade grunder.

The World of Parfym Creation

Med Diaz egna ord: ”Vad vi behöver är disruptiv, diskontinuerlig innovation…En annan fråga för branschen är behovet av enhet och dess konkurrenskraft… Om du lanserar en ny ingrediens måste denna produkt registreras över hela världen. Det här är bra eftersom vi vill skydda konsumenterna och skapa fantastiska produkter.”

Han anser också att medlemmarna i doftindustrin alla bör samlas för det gemensamma bästa för att stärka flexibiliteten i leveranskedjan och svara på krav på transparens och säkerhet.

Han säger: ”Vi måste ha tiden och teamet för att upptäcka nya fördelar inom parfymer.”

Sammanfattningsvis

Om du behöver hjälp med att utveckla din doftlinje, eller kanske hellre skulle lita på ett sådant projekt till experter som sysslar med den här typen av saker varje dag på året, skicka ett meddelande till våra team!

Vi finns alltid här för att hjälpa till.

Roger Howell, Alpha Aromatics Master Parfymör

Roger Howell Mästare parfymör på kontor

Inlägget A Behind The Scenes Look At The Fragrance Creation Process dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Vad är egentligen smutsiga dofter och hur används de inom den doftande världen av parfymer och doftprodukter? Våra mästerparfymörer dyker djupt in i deras myskiga, jordliknande egenskaper och ger några av våra senast komponerade smutsiga dofter.


Ordet ”smutsigt” är generiskt, och det kan betyda många saker för många människor.

Förutom den uppenbara motsatsen till ren, parfymörer, som Christopher Brosius, som producerade en doft som heter Smuts redan 1996, hävdar att det är: ”vilken doft som helst som påminner oss om att vi är djur och inte färsk tvätt.”

Mer skarpsinnig i bedömningen till och med än den är uppenbart kvick, lämnar detta en vidöppen dörr för tolkning och föreslagna implikationer. När det gäller parfymer kan smutsiga vara mörka och myska, som luktar antingen som mänsklig svett, djurutsöndringar eller innehåller jordliknande toner.

Civet är till exempel känt för sin ammoniak, ”katiga” karaktär, och kan hittas i många av de provocerande, ”smutsiga” dofter som våra mästerparfymörer har utvecklat genom åren.

Mysk Basnot Doft

Brosius säger också: ”Smuts är en anteckning jag använder i mycket av mitt arbete. Jag har alltid tyckt att det gav så stark resonans för någon gång i allas barndom har varje enskild person lekt i smutsen… Lukten är alltid igenkänd och älskad.”

Vilka andra doftnoter anses vara smutsiga?

Kummin har en sådan känsla som en doft som luktar kroppssvett för många användare. Salvia och till och med honung påminner en del om mänsklig kiss eftersom den innehåller en naturlig, uppfriskande och jordnära ingrediens som kallas fenchylalkohol.

Enligt David Durga, medgrundare av doftmärket, DS och Durga ”:…Detta ger en realism till jordnära toner för säker.”

Mycket tidiga parfymformuleringar inkluderade doftaspekter av berusande jasmin, drömmande, mysk ros, tränyanserade hallon, mjuk, aromatisk lavendel, pudrig, träig viol, varm, örtig och fruktig kamomill, kryddig, rik gul bärnsten, skarp, välsmakande kamfer och varm. , pikant kryddnejlika.

Doft av kryddnejlika eterisk olja

Parfymer som kommer från djur bredvid civet inkluderar mysk från rådjur och ambra från kaskelot. Förutom sin sensuella natur ansågs de också vara naturliga afrodisiaka.

Det är den djuriska karaktären hos smutsiga dofter som ligger till grund för deras sensuella styrka. Kroppslukt och kroppssvett, även om de är helt naturliga i formen, är också viscerala, vilda och fria element.

Även om de säkerligen representerar exempel på bristande personlig hygien, är deras trots mot sociala normer både vågad och spännande. Att fånga dessa känslor i en parfym är ingen lätt uppgift.

De symboliserar också förbjuden fysisk kärlek, vilket framgår av formuleringar från tidigare decennier som feminin, provocerande och farligt förförisk Min synd, som utvecklades 1924 av en rysk dam vid namn Madame Zed för Lanvin, och chockerande, sensuell Tabusom formulerades Jean Carles 1932 när hans överordnade på House of Tabu instruerade honom att skapa en horas doft.

Rena dofter kontra smutsiga dofter

Experter hävdar att det bästa smutsiga dofter är de som ställer både rena och smutsiga element samman.

Food and Drug Administration har inga regler för smutsiga dofter och de flesta gamla parfymer av denna kaliber var laddade med tunga toner som härrörde från djursekret som ansågs vara normala dofter förr i tiden.

Även efter förbudet mot användningen av dessa naturliga essenser vände sig parfymörer fortfarande till dem i form av syntetiska versioner eftersom de var så önskvärda. För skönhetsprodukter inklusive parfym definierar dock FDA ”ren” som fri från skadliga ingredienser såsom: parabener, formaldehyd och talk.

Smutsiga dofter doftar av sexiga, tabubelagda och förbjudna impulser medan rena dofter ofta har puderiga, blommiga inslag, som släta, hallonnyanserade iris och dammig, träig viol, som samtidigt framkallar doften av mjuk bomull.

Känslan av ren är mycket eftertraktad, men den kommer inte i närheten av spänningen eller känslan av köttsligt äventyr på det sätt som smutsiga kompositioner gör.

I den moderna doftvärlden, trots att miljöhänsyn har skapat ett intresse för rena, neutrala dofter, finns smutsiga dofter alltid där, dröja djupt i alla människors erotiska hjärtan och bara väntar på att deras ögonblick ska bryta sig loss från samhälleliga begränsningar.

Doften av rent utvecklades från 1100-talets franska hushålls-lavendeltvålar i Frankrike som introducerade aromatiska dofter och citrusdofter till 1940-talet i USA när tvättmaskinen och de pulverformiga tvättmedlen slog ut på tvättscenen med tillsatser av blommor och örter. förbättra sina ursprungliga dofter.

Tidiga marknadsförare av omgivande dofter började experimentera med luktföreningar och presenterade renlighet som upplevelser i naturen genom att lägga till blommig och örtessenser som: mjuk, lugnande lavendel, intensiv jasmin och kryddig timjan.

För att fånga essensen av fräscht linne, utsmyckade trä- och bärnstensaccords ofta blommiga och fruktiga aspekter.

Jordnära smutsiga dofter

Varför är smutsiga dofter så mycket populära?

Smutsiga dofter för oss tillbaka till både naturen i dess mest elementära former och till kärnan av våra egna primala instinkter.

Att bli nedstämd och smutsig kan betyda att man säger sanningen utan hinder eller så kan det tyda på att man bara tar av sig kläderna, beroende på tolkning, sammanhang och eventuellt behov av antingen ett bad eller förberedelse för ett intimt möte.

Mest av allt är dock idén om ”smutsig” i hemlighet tilltalande, befriande och tilltalande på sitt eget rena, privata och unika sätt, vilket verkligen är därför den är så mycket populär.

Trots öppenheten i vårt moderna samhälle är vissa impulser fortfarande ”smutsiga” saker som vi döljer även för oss själva, även om de alltid lurar någonstans i de mörkare fördjupningarna i våra sinnen.

Ibland verkar tankar bara invadera och grumla våra inlärda svar och omdöme; men andra gånger är ”ja” och inte ”nej” svaret på dessa drifter.

När den besten inombords måste bryta sig loss, är de smutsiga parfymerna formulerade av Alpha Aromatics det perfekta fordonet för att förstärka detta flyktiga tänkesätt. Släpp det och låt det vara, som John Lennon brukade säga.

Svarta vinbär Doftdesign

 

Några av våra nyligen komponerade smutsiga dofter

Svart bambu

Bilder av tropiska blommor och vajande palmblad driver framför sinnets allseende öga med denna övertygande luktformulering som sipprar med förbjudna och exotiska inslag.

Huvudnoter av strömmande saftig och aromatisk citron flyter skickligt till en hjärtnot av len, smörig gardenia, himmelsk, daggig och sexig pikake, mjuk, fruktig och persikolik plumeria, ljus lilja och sensuell stjärnanis.

Denna aromatiska mosaik smälter så småningom in i luftiga dun som präglas av facetter av mjuk, sensuell och aromatisk bambu, potent, mörk och mysk patchouli och krämig, träig sandelträ.

Citron Yiang

En doftande skur av ren, fräsch citron, intensivt krispigt och grönt citrongräs och läcker apelsin utgör huvudnoterna av denna härligt sexiga doft.

Dessa aspekter flyter snart in i en träig/blommig hjärtnot med rik, blommig yiang-yiang, torr cypress och färsk, söt apelsinblomma.

Doften avslutas med en sista nedtorkning markerad av mörk, stark och jordig patchouli, smörigt sandelträ, torrt dystert cederträ och frodig, elegant vanilj.

Mosswood Mango

Strömmar av vaniljnyanserad, röd mango, frodig mandarin, krispig, citrusaktig Litsea Cubeba och söt, saftig ananas öppnar denna kvava doft.

Dessa element glider snart sömlöst in i en blommig hjärtnotsbukett fylld av facetter av jordnära, örtiga pelargoner, intensiv jasmin och grön, fuktig mossa.

En träig torrdun av torr ceder, krämigt sandelträ och mörk, sensuell patchouli kompletterar denna förföriska doft.

Palo Santo Ginger

Ljus, citronig, söt och pinig Palo Santo blandar med upplyftande grapefrukt och rik, kryddig ingefära för att initiera denna minnesvärda doft.

En mellanton tar snart fäste med aspekter av grön, något vass vetiver, fyllig, rik och blommig lavendel och spökande jasmin.

Doften kompletteras med en mysk, träig torrdun av krämigt sandelträ, mörk, sensuell patchouli och torrt dystert cederträ.

Pepparkorn Jasmin

Strömmar av rik, blommig ylang ylang och friskt, energigivande daggigt citrusgnistrar bildar huvudnoterna av denna uppfriskande doft.

Dessa aspekter glider snart in i en mellanton präglad av sockersöt, fruktig och honungstenyanserad jasminsambac och sensuell, grön vetiver.

Doften kompletterar med basnoter av aromatiska, lite myskiga pepparkorn och torrt, dystert cederträ.

Santal Oud Diffuser Oil

Beståndsdelarna i denna häpnadsväckande doft som snart kommer att släppas bildar en uråldrig, mystisk och doftande gobeläng av exotiska och berusande aromer från eoner tidigare, när världen var ung.

Rökiga, träiga och blommiga aspekter dominerar karaktären i denna doftande berättelse.

Denna kraftfulla mosaik innehåller: söt, kryddig kardemumma, pudrig, träig, violett, slät iris, sensuell kashmir, mjukt stickande läder, frodig, elegant vanilj, mysk, fruktig och rökig oudh, torr ceder, krämig sandelträ och grön unken vetiver.

Vetiver Neroli

En citrusskur av frodig apelsin, kryddig, bitter bergamott och saftig mandarin öppnar denna förföriska doft.

En hjärtnot följer snart med aspekter av ljus, blommig, neroli, färsk, söt apelsinblomma och rika, söta jasminblad.

En torrdun av frisk balsamicovetiver, jordig, lustig patchouli och frodig, ädel vanilj kompletterar denna robusta doft.

Sammanfattningsvis

Smutsiga dofter kan alltid förbli lite riskabla, men de kommer alltid att finnas kvar för att skämma bort de hemliga sidorna av den mänskliga personligheten.

De är hälsosamma, roliga och överseende som vi alla som invånare på planeten jorden förtjänar lite av under vår hektiska vardag.

Ring våra team idag och upptäck det unika smutsig doft som hjälper dig att ge din produkt eller produktlinje ett försprång framför andra!


Fotokrediter: Pixabay

Inlägget Dirty Fragrances And Their Unique Place Within Perfumery dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Dofter och färger påverkar i hög grad mänskliga känslotillstånd och beteenden.

Grönt är mycket genomgripande i den naturliga världen, näst efter blått som en favorit, även om det faller inom existensens båda områden; nämligen färg och doft, som ingen annan färg riktigt kan göra anspråk på.

Grönt är lugnande, lugnande, symboliskt för fred, ekologi, evig förnyelse och vår.

Gröna toner i parfymeri berör de distinkta och omisskännliga dofterna av skrynkliga löv, skurna stjälkar, bladverk, grönt te, mossor, gröna vegetabiliska dofter eller nyklippt och färskt gräs, kärleksfullt prickat med morgondagg.

Doft av grönt te

Inkluderat i denna unika doftkategori finns också vad som kallas fougère doftereller ”ormbunke som”.

Gröna toner väcker minnen och doftupplevelser mer kraftfullt än alla andra och de används oftast i sportiga dofter och sommarversioner av populära parfymer.

Vanligtvis placerade i topp- eller mellannoterna i en formulering, gröna toner ger en initial ström av friskhet, elegans och tidlöshet till en doft.

Parfymer blir rena, livliga och fräscha, laddade med både mjukhet och mer än en skvätt elan. Inspirerade av naturens mångfald kan dessa toner vara aromatiska, örtartade eller pudrig.

I västerländsk kultur är grönt nära kopplat till naturen, nya början, våren, hälsa, ungdom och färgen på tillstånd och miljöhänsyn.

Ordspråk och uttryck cementerar dessa associationer som: ’grön tumme’ ’grönt ljus’ eller ’grönare betesmarker’.

Ljusare gröna reflekterar mer ungdom, färskt gräs och vår, medan mörkare bladverk eller skogsgrönt är en integrerad del av naturens harmoni och balans.

Färska gräsgröna dofter

I Kina är jade en dyrbar symbol, för ungdom, tillit och skönhet; japanerna betraktar det som färgen på evigt liv.

I det antika Persien representerar grönt blandat med blått paradiset.

En kort historia om gröna dofter

Kommer från det gamla engelska ordet, greneordet, grön, delar samma språkliga rötter som gräs och växa.

Färgen på grönt sträcker sig från ljus, neon med viskningar av gult till de gnistrande, djupare och glänsande nyanserna av smaragder och ännu djupare och mörkare gröna av djungelns lövverk och vegetation.

Parfymer speglar ofta de tider då de dyker upp, och den första användningen av gröna toner i dofter går tillbaka till turbulenta dagar efter andra världskriget. och en trött befolkning som söker förnyelse och hopp.

Modedesignern Pierre Balmain, anlitade kemisten och franska kvinnliga parfymören Germaine Cellier, för att skapa Vent Vert, som dök upp 1947.

Denna blommiga gröna doft markerar en verklig vändpunkt i parfymervärlden med sina fantastiska, rikliga aspekter av essens av galbanum och basilika, som återger en intensivt grön karaktär.

Denna skapelse ansågs vara avantgardistisk för tiden, men den banade väg för andra kompositioner med hjälp av gröna och chypre-överenskommelser, som är uppbyggda kring ett träigt, mossigt amalgam.

Gröna toner föll i onåd under några år, eftersom de inte kunde konkurrera med tillkomsten av gourmanddofter.

De återkom dock med full kraft 2010, eftersom behovet av förändring, miljöhänsyn och återgång till neutrala grunder tog tag i branschen.

Det är viktigt att notera att parfymörer sedan dess har ändrat den ursprungliga karaktären av gröna anteckningar för att spegla konsumenternas efterfrågan, och de blev mjukare och mer inkluderande av fruktiga och blommiga nyanser.

De specifika kategorierna av gröna anteckningar som används i parfymeri

En del av en mästare parfymörs livsverk består av att använda gröna toner på det mest effektiva sättet, vilket vanligtvis ligger inom toppen eller hjärtnoterna i en formulering.

Nedan är de viktigaste kategorierna som de arbetar från.

Doft av nyklippt gräs

En nyklippt gräsmatta är kanske den grönaste doften av dem alla.

Det är upplyftande och helt fängslande utan tillägg av några andra element.

Gröna dofter Klippt gräs

Aromen härrör från en kemisk reaktion och är ett luftburet amalgam av kolbaserade föreningar som kallas flyktiga gröna blad (GLV).

Gräs frigör dessa specifika molekyler när det skadas av insekter, infektioner eller kraften från en gräsklippare.

Vegetabiliska gröna dofter

Färska gröna grönsaker som: paprika, gröna ärtor och sparris, alla har sin egen distinkta och karakteristiska doft.

Vegetabiliska gröna dofter

Detta beror på de kvävehaltiga föreningarna som kallas pyraziner, som är naturligt förekommande ämnen med låga lukttrösklar som är kända för sina extremt potenta aromer.

Trots sin uppenbara enkelhet är växtnoten svår att hantera. I för liten mängd kommer dess flyktiga toner snabbt att försvinna till förmån för andra kraftfullare ingredienser.

För koncentrerade blir de bittra och pipiga.

Blommig grön

Vissa formuleringar blandar grundläggande gröna egenskaper med blommiga aspekter, särskilt en not som kallas galbanum, som är ett doftande gummiharts som ger fräschör och djup.

Skarpare och ljusare än traditionella blommor, dessa gröna dofter kombinerar en blommig bukett med gröna toner, vilket ger vitalitet och fräschör.

Dessa aspekter balanserar också mycket väl med aromatiska trätoner.

Woody parfymer och dofter

Naturliga gröna noter

Att förvandla naturen till en parfymflaska kräver skicklighet och precision som man kan uppskatta i de många formuleringar vi skapar.

Att utveckla naturliga gröna toner innebär att man skär rötterna av galbanumplantan för att få ett harts som sedan destilleras och fångar den kraftfulla essensen av denna mycket doftande buske, som visar sig i form av en jordig grön ton.

Infödd i Afghanistan och även känd som ”gummy ferule”, vissa säger att aromen av galbanum liknar färska, fuktiga ärtor.

Andra naturliga gröna toner inkluderar: svartvinbärsknoppen, som är en mycket kostsam råvara med en sur och svavellukt; violbladet, som avger en grön, pudrig och jordig doft, och det sällsynta mastixträdet från världens Medelhavsregion.

Petitgrain eterisk olja

Namnet Petigrain härstammar från ”små korn” eftersom det ursprungligen kom från gröna, omogna apelsiner som knappt var lika stora som tomtekörsbär.

Idag kommer detta ämne mestadels från citronträdets blad.

Idag sker den största delen av produktionen av petitgrain i Frankrike, Italien och Paraguay, med en del i Nordafrika. Dess doft påverkas i hög grad av terrängen, jorden och klimatet där den odlas.

Alpha Aromatics och vår användning av gröna dofter

Ungefär som födelsen av gröna dofter sträcker sig våra rutter tillbaka till ögonblicken strax efter andra världskriget.

Det var vid den tiden som våra förfäder började en lång och mödosam stigning mot världsframgång och ledarskap inom parfymindustrin.

Alpha Aromatics doftbyxa

Vårt fokus har varit oförändrat sedan starten; och det är specifikt för att ”bygga fantastiska dofter som bygger fantastiska varumärken.”

Beläget i förorten Pittsburgh, Pennsylvania, handlar vårt varumärke av luktmagi om den mästerliga förmågan att omvandla visionen hos vilket företag som helst till en oförglömlig gemenskap mellan produkter och konsumenter som säkerligen kommer att locka och inspirera trafik och framkalla varumärkeslojalitet.

Dynamisk, glad och naturlig, den gröna aspekten, används ofta i de dofter vi utvecklar för ett brett spektrum av affärssektorer, som inkluderar men inte är begränsade till personliga hygienprodukter, ljus och diffusorer, dofter för hemmet, luktneutraliserare, privata märken varumärken, industriella luftfräschare, hushållsrengöringsprodukter och fina, skräddarsydda parfymer.

Gröna doftprover

Hemligheten bakom vår varaktiga framgång är inget mysterium alls – vi visar upp moderna varumärken och hjälper till att bygga konsumentlojalitet både med skapandet av vårt stora utbud av överlägsna doftformuleringar och vår övertygande affärsstrategi, som ensidigt fokuserar på att möta de dynamiska behoven hos den globala marknaden.

Följande representerar en ofullständig lista över några av våra mest minnesvärda, nyligen designade gröna dofter.

Cyclamen Och Mossa

Flödande aspekter av söta, blommiga och träiga vilda bär och friskt, rent citrusskal bildar toppnoterna i denna gröna formulering.

Dessa aspekter bleknar snabbt till en hjärtnotsbukett med drömmande, mysk ros, skör, mjuk och grön liljekonvalj, ljus, unken och blommig cyklamen och ljus, bitter neroli.

En basnot av jordnära, ljust nyklippt gräs, mjukt, stickande läder, grön, fuktig mossa och jordig, nötig torr salvia kompletterar denna doft.

Fikonblad Och Timjan

Toppnoter av syrliga och träiga nyanserade aspekter av hallonblad och bitterljuvt, intimt saffran öppnar denna härliga, gröna doft.

Dessa aspekter bleknar snart till en hjärtnot som kännetecknas av kraftfull, het timjan, jordig och nötaktig salvia, berusande jasmin och grönt, fräscht och klibbigt fikonblad.

Inslag av unken, sval och kryddig rökelse, mörk, rik och honungsrik bärnsten och mjuk, pudrig och sensuell mocka kompletterar denna minnesvärda doft.

Gröna Löv Och Vetiver

Toppnoter av fruktig, sockerrik casaba-melon, krispigt äpple och fräscha, ljusa och svala gröna blad öppnar denna intensivt uppfriskande doft.

Dessa aspekter glider snabbt in i en blommig hjärtnot med romantisk och mysk ros, berusande jasmin och ren, lätt söt havskelp.

Doften avslutas med en basnot som bildas av aspekter av grönt, unket, balsamicovetiver, jordig mysk, sensuellt, ljust och vaniljnyanserat sött gräs och lerig, jordig och slät lera.

Söt Gräs Och Lera

Denna uppfriskande gröna doft strömmar med toppnoter av friskt, skarpt limeskal, mjuk, blommig och fruktig nyanserad persikoblomma och gröna, saftiga aloeblad.

Dessa aspekter glider snart in i en väldig blommig hjärtnot präglad av facetter av drömmande, mysk ros, spökande ökenjasmin och jordnära, ljust sött gräs.

Doften kompletteras med en basnot med inslag av varm, mörk bärnsten, intensiv, träig och balsamisk galbanum och aromatisk, sensuell vit mysk.

Violblad Och Ormbunke

Denna oförglömliga doft öppnar med en citrusrus av skarp, ren citron, elegant, bitter och komplex bergamott och fruktig, lätt söt och tät päron.

Dessa element glider snart in i en blommig hjärtnot med aspekter av metalliska, vattenhaltiga violblad, mysk, sammetslen och romantisk ros, träig, örtpelargon och pudrig, vaniljnyanserad heliotrop.

Aspekter av krämigt sandelträ, sensuell, passionerad mysk och fuktig, sensuell och träig ormbunke kompletterar denna överlägsna doft.

Sammanfattningsvis

Om du vill väva in de jordnära doftnoterna av örter, ormbunkar, knäppta löv eller nyklippta gräs i din produkt eller produktlinje, kontakta våra team idag och upptäck vilken värld av ”grönt” kan göra för ditt företag och att allt -viktigt slutresultat.


Fotokrediter: Pixabay

Inlägget Green Fragrances: Nature’s Redolent Fragrant Bounty dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Vad exakt är maskulina dofter och hur kan de hjälpa din produkt eller produktlinje att sticka ut?

Även om det kanske är svårfångat att exakt definiera, finns det mycket mer i dessa parfymer förutom det faktum att de föredras av män.

Deras egenskaper är vanligtvis lite mindre sockerhaltiga än feminina dofter och mindre neutrala än unisexdofter, och de tenderar att förstärkas av andra toner som är träiga, rökiga, gröna, kryddiga och örtiga.

Dessa dofter är designade för utomhusbruk och är ofta inspirerade av föremål som är reserverade för män som: piptobak, skogshuggare i röda rutiga skjortor, läder eller stark whisky.

Maskulin doftwhisky

Skillnaden mellan feminina och maskulina dofter

Det finns en större tonvikt på mer långvariga och mer potenta basnoter i dofter avsedda för män.

Även om det finns många varianter, sensuell mysk, torra, jordnära träslag och pikanta kryddor finns oftast.

Kroppslukterna hos män är naturligt myskigare och skarpare än kvinnors, som är mjukare och vanligtvis färgade med aspekter av bärnsten.

Fragrance Creation Supply Rakprodukter

Noter som kombineras för att nära simulera dessa kroppsdofter för män kan vara: krämigt sandelträ, sensuell och rotliknande kostus, varm, skarp spiskummin, sött, grönt hö, jordnära patchouli, något skarp, balsamico och unken vetiver, torr, grön ekmossa och söt, blommig och mysk ambrette.

För kvinnors kroppslukt är föredragna aspekter vanligtvis: rikt, sött och smidigt bensoin, drömsk, sensuell och jordig honung absolut, elegant, frodig och ädel vanilj och rik, djup och komplex labdanum.

Nyckelnoterna som ofta finns i maskulina dofter

Läder

Okonventionella och atypiska, och oavsett om de är syntetiskt eller naturligt härledda, kan lädertoner skilja sig mycket från varandra, allt från rökiga, träiga, vilda, blommiga, fruktiga till brända eller skuggade tobakstoner.

Doftprodukter från Leather Accords

Dessa toner präglas av skarpa aspekter med aromer som påminner om torkade hudar och lädervaror.

De står unikt bortsett från alla andra eftersom de är konstigt unika och paradoxala.

För att vara specifik, deras aspekter är maskulina men ändå feminina, vilda men ändå milda och potenta men ändå sköra.

Klassiska parfymörer formulerar eteriska oljor som skapar en illusion av läder, eftersom det är omöjligt att få det från själva materialet.

En läderaccord i en parfym ger en unik touch till alla dofter eftersom det framkallar starka associationer med doften av jackor och läderväskors insida.

Costus

Denna mycket sensuella, sega och smutsiga rotnot har en doftprofil som påminner om både otvättat människohår eller djurpäls och gamla ädelträdskorn.

Denna doft är kanske nästan oväntat behaglig och något fekal, tack vare föreningen som kallas indol, som är naturlig och lugnande.

Kummin

Det sägs att lukten av spiskummin liknar den av mänsklig svett.

Maskulin doft kummin

Inom parfymer har denna särskilt skarpa bittra krydda en effekt som kan vara polariserande för sinnena.

Det är en ingrediens som oftast används för att ge maskulina dofter en intim, varm lätt nötig och jordnära ton.

Denna söta, gröna doft finns ofta i sommardofter för män och är laddad med aspekter av jordnära, ljust klippt gräs, söt klöver och stickande, varma och inbjudande aromatiska inslag.

Patschuli

Patchouli används oftast som basnot i herrparfymer och den är stark, lätt söt och berusande.

Dess intensitet, även när den är utspädd, räcker långt. Det är uppskattat som ett fixativ som förlänger livslängden för andra parfymingredienser.

Doft av eterisk olja av patchouli

Patchouliolja blandar sig bra med många andra eteriska oljor, inklusive: grön, unken vetiver, varm. och krämigt sandelträ, pinneig, aromatisk och sval rökelse, kryddig, lätt och fruktig bergamott, varmt, torrt cederträ, stickande, aromatisk myrra, rik och uppiggande jasmin, mysk, drömmande ros och upplyftande citrusoljor.

Sandelträ

Sandelträ, känt sedan urminnes tider, användes först av egyptierna för att balsamera sina mumier.

Muslimerna i Indien använde det också under heliga begravningsritualer. Den ger på ett unikt sätt en mjuk, träig doft med en klick sötma.

Doftblandningar av sandelträ

Dessa aspekter smälter vackert in i parfymen och avnjuts över hela världen även om vissa föredrar sandelträ som en inkluderande aspekt och andra som den dominerande ingrediensen.

Varför företag vänder sig till oss för maskulina dofter

Med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som till de svåra efterdyningarna av andra världskriget, har vårt fokus förblivit oförändrat under de senaste nästan åtta decennierna.

Det är att ”bygga fantastiska dofter som bygger bra varumärken”.

Alpha Aromatics ledande parfymtillverkare

Vi är stolta amerikanska och belägna i förorten Pittsburgh, Pennsylvania, och vi är kända för vår förmåga att omvandla visionen för vilket kommersiellt företag som helst till en oförglömlig doftgemenskap mellan produkter och konsumenter.

Våra unika ekologiska, naturliga och designade dofter är integrerade i många personliga vårdprodukter, ljus och diffusorer, dofter för hemmet, luktneutraliserare, varumärken med egna märken, industriella luftfräschare, hushållsrengöringsprodukter och fina, skräddarsydda parfymer.

Några av våra nyligen framställda maskulina dofter

Följande få representerar ett urval av de många maskulina dofter vi har skapat för en rad produkter och affärssektorer som är skräddarsydda för herrmarknaden.

Blå Salvia Och Tonka

Strömmande aspekter av kryddig, uppfriskande bergamott, bitter, sockernyanserad och lätt blommig yuzu, saftig mandarin och torr, syrlig och mycket aromatisk citron öppnar denna mycket maskulina doft.

Dessa aspekter glider snart in i en mellanton med träig och vildblå ​​salvia, grön, lite vass och sensuell vetiver, fin, fräsch och mjuk satsningslilja och blommig, söt och pudrig orrisrot.

Doften kompletteras med en basnot som kännetecknas av inslag av sensuell, passionerad mysk, torr, dyster ceder, kokosnötsfärgad, krämig och söt tonkaböna, mörk, honungsartad bärnsten och varm, smörig sandelträ.

Ekmossa Och Vetiver

En uppiggande citrusskur av saftig apelsin, frisk, ren citron och skarp lime öppnar denna kraftfulla, robusta doft.

Dessa aspekter bleknar snart till en hjärtnot präglad av aspekter av träig rosmarin, intensiv och berusande jasmin, frisk, klar och grön liljekonvalj, balsamico, unken och grön vetiver och mjuk myskros.

En basnot med stark, jordig ekmossa och aromatisk och sensuell vit mysk avslutar denna kraftfulla och mycket virila doft.

Rökig sandelträ pomelo

Denna behagliga sommardoft för män frammanar bilder av fräscht linne och bländande vita stränder.

Dess öppnande citrusströmmar av frisk, saftig mandarin, skarp, grapefruktinfunderad pomelo och kryddig, elegant och komplex bergamott förvandlas snart till en hjärtnot med lätt söt och träig kardemumma, mjuk, sensuell och nötaktig salvia och metallisk, grön och vattenbaserad viol. blad.

Doften kompletteras med en tränyanserad basnot som kännetecknas av facetter av krämigt sandelträ, intensiv, mörk och mysk patchouli, mjölkig, tropisk kokosnöt, sockerrik tonkaböna, jordig mysk, elegant och frodig vanilj och torr, dyster ceder.

Kryddade träslag & koriander

En tropisk explosion av frodig mandarin och komplex, tilltalande bergamott viker sig snart till en härlig hjärtnot bukett präglad av aspekter av spökande, vild och söt lotus, pepprig, ingefära mango, färsk, något skarp koriander, blommig, grön och valnötsfärgad hyacint och skör, pudrig muguet.

Doften avslutas med tunga aspekter av erotisk mysk, potent, mysk patchouli, varm, honungsfärgad bärnsten och ren, torr ceder.

Tobaksblad Mandarin

Strömmande aspekter av kryddig, mild och aromatisk bergamott, saftig mandarin och ren fräsch och syrlig söt citron-lime öppnar denna aromatiska sommardoft för män.

Dessa aspekter överlämnas snart till en mellanton markerad av gröna, unken torkade örter och de köttiga, blommiga och fruktiga nyanserna av den sydamerikanska blomman som kallas Osmanthus.

En träig basnot med inslag av varm, honungsartad bärnsten, ren, torr ceder, sockersöt, krämig och kokosnötsfärgad tonkaböna, dämpat, stickande läder och rika, whiskynyanserade och träiga tobaksblad kompletterar denna övertygande doft för män.

Sammanfattningsvis

Om du är ägare till ett företag eller varumärke som erbjuder herrkläder eller produkter, överväg att kontakta våra team idag!

Vi är här för att hjälpa dig att formulera en minnesvärd signaturdoft som säkerligen kommer att öka försäljningen och varumärkeslojalitet!


Fotokrediter: Pixabay

Inlägget Maskulina dofter: Let’s Hear it For The Boy! dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

För våra mästerparfymörer på Alpha Aromatics, för vilka doft är allt de gör, är dofter designade för kvinnor en delikat specialitet.

Förstå essensen av feminina dofter kokar ner till en viss fråga.

Är de verkligen annorlunda än de som är designade för män eller tror vi bara att de är det?

Svaret är ja och nej, vilket ytterligare skapar tillfällig spänningshuvudvärk, men det är en gåta som går att tyda.

Den främsta förövaren av denna falska distinktion är könsbaserad marknadsföring.

En studie från 2012 gjord av Anna Lindqvist, docent i psykologi från Stockholms universitet, och publicerad i Journal of Sensory Studies, avslöjade att det riktade könet för en viss doft var helt opåverkat av doft.

Deltagare med ögonbindel reagerade omedelbart på ett eller annat sätt, utan hänsyn till den riktade marknaden.

Feminina doft kosmetika

Det här berättar en berättelse om konditionering där människor tror att män och kvinnor ”bör” lukta på ett visst sätt, vilket är mycket likt konceptet att ”pojkar gillar blått och flickor gillar rosa.”

Anledningen till att blomdofter är kopplade till femininitet och träiga rökiga aromer med maskulinitet ligger i både parfymens historiska ursprung och neurovetenskapens multidisciplinära område.

Hur skiljer sig feminina dofter från maskulina?

Den råa sanningen är att män och kvinnor inte har samma doft och det som verkligen gör en doft ”maskulin” eller ”kvinnlig” att lukta är personen som bär den.

Båda könens kroppslukter är olika; män är naturligt myskigare och vassare än kvinnors, som är mjukare och vanligtvis färgade med aspekter av bärnsten.

För att maskera kvinnors kroppslukt är de föredragna parfymfasetterna vanligtvis: rikt, sött och smidigt bensoin, drömmande, sensuell och jordig honung absolut, elegant, frodig och ädel vanilj och rik, djup och komplex labdanum.

Kvinnor har också vanligtvis surare hud än sina manliga motsvarigheter.

Feminina kosmetiska dofter

Detta faktum översätts till den oväntade verkligheten att en kvinna som kanske anser att en doft är manlig när hennes partner bär den, också kan njuta av den som en feminin doft när hon applicerar den på sin egen hud.

Kulturella och historiska konsekvenser av feminina dofter

Stereotyper med könsdoft går tillbaka till 1800-talets Europa när män och kvinnor cementerades i mycket distinkta och olika roller.

Män från den spirande medelklassen hade tjänstemannajobb och strävade efter att vara flitiga och samvetsgranna, medan kvinnor slet hemma bakom kulisserna.

Dessa skillnader återspeglades i dofterna de bar på den tiden.

Männen från 1800-talets Europa populariserade träiga, jordbaserade dofter för att representera de egenskaper de förknippade med maskulinitet, vilket i sin tur baserades på de samhälleliga förväntningarna som ålades dem.

Kvinnors liv, å andra sidan, tenderade att fokusera på hem och härd och de var ofta mycket engagerade i konsten att ordna blommor och laga mat till sina familjer.

Preferensen för blommiga dofter och aromer av söta matvaror infunderade med vanilj och frukt blev därmed populär bland feminina kretsar.

Blommiga Dofter Och Dofter

Denna utveckling skedde samtidigt med att syntetiska doftföreningar uppfanns, vilket resulterade i tillgången till lättare mer delikata dofter för medelklassen som tidigare bara varit tillgängliga för de mycket rika.

Ny forskning inom neurovetenskapen har visat att dofter som upplevs under barndomsåren och minnesbildning med modersfigurer skapar nervbanor som permanent förbinder dofttyper med femininitet.

Samma fenomen gäller när man förstår maskulina samband med speciella dofter.

Forskning drar slutsatsen att särskilda aromer är kopplade till ett visst kön, inte för att människor är biologiskt programmerade att föredra könsbaserade dofter, utan snarare för att dessa val har utvecklats samtidigt med den kulturella strukturen och sedvänjorna i ett samhälle som utvecklas.

Varför företag vänder sig till Alpha Aromatics för feminina dofter

Vi är ett internationellt känt, familjeägt doftföretag vars rötter föddes under de svåra efterdyningarna av andra världskriget.

Under nästan åtta decennier har vårt fokus, som har varit att ”bygga fantastiska dofter som bygger fantastiska varumärken”, förblivit orubbligt och oförändrat.

Alpha Aromatics ISO 2019-certifiering

Vi visar upp moderna varumärken med skapandet av en myriad av unika suveräna doftskapelser och en orubblig affärsstrategi, som ensidigt fokuserar på att möta de dynamiska behoven på den globala parfymindustrins marknadsplats.

Våra unika ekologiska, naturliga och designade dofter finns överallt och finns i ett stort utbud av personliga hygienprodukter, ljus och diffusorer, dofter för hemmet, luktneutraliserare, varumärken med egna märken, industriella luftfräschare, hushållsrengöringsprodukter och fina, skräddarsydda parfymer.

Alpha Aromatics doftflaskor

Några av våra nyligen designade feminina dofter

Nedan är några exempel på våra nyligen designade doftformuleringar inriktade på den feminina marknaden.

Svart vinbärspion

Mycket saftiga, söta och milda aspekter av delikat nyans, rosiga, svarta vinbär, subtil, söt och mild casaba melon och skarp, grapefruktinfunderad pomelo öppnar denna övertygande doft.

Dessa facetter glider snart försiktigt in i en blommig hjärtnotbukett präglad av aspekter av träig, citrongul ros, delikat, pudrig och varm muguet och rosa, citrusaktigt pionblad.

Doften kompletteras med en basnot med mörk, honungsfärgad bärnsten och jordnära mysk.

Blå Orkidé Och Iced Persika

Denna fruktiga, blommiga bukett spricker upp, som en skenande kork, med en toppnot med sammetslen, aromatisk persika och skarp, blommig och kolsyrad mousserande champagne.

Dessa aspekter smälter snart samman med en hjärtnot som kännetecknas av sött doftande, berusande blå orkidé, ljus, tropisk och kryddig lilja och söt, spännande nattblommande jasmin.

Facetter av elegant, frodig vanilj, krämigt, rikt och mycket sött karamelliserat socker, jordnära, mörk och potent patchouli och sensuell, passionerad mysk kompletterar denna härliga doft.

Iris Och Amber

En skur av citrus strömmar genom denna delikata, feminina doft med toner av syrlig, upplyftande grapefrukt, frodig apelsin och krispigt, fräscht och träigt äpple.

Dessa aspekter bleknar snart till en blommig hjärtnot spetsad med gräsig, söt passionsblomma, drömmande, mysk ros, slät, fruktig iris, lummig, grön och jordig hyacint och bländande, rosa och söt pion.

Denna härliga doft kompletterar med basljudsaspekter av mörk, rik bärnsten, sensuell, passionerad mysk och torrt, rent och dystert cederträ.

Passionsblomma Cassis

Denna aromatiska doft öppnar med en toppnot som flödar med aspekter av behaglig, kryddig och blommig bergamott, torr, syrlig citron och söt, mörk och bärnyanserad cassis.

Dessa aspekter flyter sömlöst in i en blommig hjärtnotbukett med kraftfull, söt pion, narkotisk och djupt berusande jasmin, delikat, feminin liljekonvalj och mjölkaktig, mandelnyanserad och grön lila.

Denna förtrollande doft kompletterar med aspekter av mörk, rik och varm bärnsten, söt, mejeriliknande kakaovanilj, som underbart blandar choklad och vanilj, sensuell, potent patchouli och krämig sandelträ.

Syringa Blossom & Mandarin

Denna delikata, exotiska doft strömmar med öppna aspekter av saftig apelsin, grön, tät päronsorbet och söt, frodig mandarinapelsin.

Dessa element glider snabbt in i en blommig hjärtnotbukett med intensiv och berusande jasmin, fin, pudrig och lila-nyanserad syringablomma, färsk, söt apelsinblomma och rik piney-nyanserad ingefärablom.

Doften avslutas med en basnot präglad av inslag av rik söt honung, ädel och frodig vanilj, sensuell, passionerad mysk och varm, krämig sandelträ.

Sammanfattningsvis

Om du tror att just ditt företag skulle dra nytta av en feminin doft, tveka inte att ringa våra team idag!

Du kommer mycket snabbt att upptäcka hur långt du och företagets försäljning kan gå med våra unikt skräddarsydda formuleringar.


Fotokrediter: Pixabay och Alpha Aromatics

Inlägget Feminina dofter – handlar de verkligen bara om pronomen? dök först upp på Alpha Aromatics.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts